Rozhovor pre TA3 Šetrime životné prostredie
Hosťom TA3, relácie Biznis, bola generálna riaditeľka ENVI-PAK Hana Nováková, aby vysvetlila legislatívne povinnosti podnikateľov, ktorí tvoria odpady z obalov

Hosťom TA3, relácie Biznis, bola generálna riaditeľka ENVI-PAK Hana Nováková, aby vysvetlila legislatívne povinnosti podnikateľov, ktorí tvoria odpady z obalov. Premiéra relácie bola 26. júna vo večerných hodinách. Celý rozhovor, ktorý bol venovaný nielen náročným legislatívnym povinnostiam podnikateľov, ale aj osvete, ktorú k tejto problematike naša spoločnosť robí, aby prispela k výchove environmentálne zodpovedných mladých generácií, si môžete pozrieť.

Záznam relácie