S EKOVIŽN na prednáške v EUBA
Spoločnosť ENVI-PAK je často pozývaná na školské vzdelávacie podujatia, najmä tie ZELENÉ

Spoločnosť ENVI-PAK je často pozývaná na školské vzdelávacie podujatia, najmä tie ZELENÉ. Takéto pozvanie sme dostali aj od vysokoškolského klubu EKOVIŽN založený Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

EKOVIŽN je platforma, prepájajúca študentské vízie a podnikateľskú prax v oblasti udržateľného rozvoja, spoločenskej zodpovednosti firiem, zeleného marketingu a eko-inovácií. Študenti, budúci ekonómovia s environmentálnym cítením, združení v klube, prichádzajú s víziami aj s konkrétnymi riešeniami. Prostredníctvom nich nabádajú k zodpovednému správaniu na strane firiem ako aj na strane koncových spotrebiteľov. Tímy sa prezentujú svojimi eventami, ktorých tohtoročné témy boli: včely v meste, nahraditeľné zdroje energie, zelená architektúra, etika v podnikaní, eko-startupy a nakoniec recyklácia a triedenie odpadu.

Práve túto prednášku pre študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity zabezpečil ENVI-PAK. S klubom sme si zároveň dohodli dlhodobejšiu spoluprácu na tému vzdelávania v oblasti zberu, triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadov.

prednaska_euba prednaska_euba2