SC EUROPA bola plná ZELENÝCH BODOV
Tento víkend patril najmä deťom. Kultúrne zariadenia, školy, samosprávy či firmy zabávali a obdarúvali deti pri príležitosti ich medzinárodného dňa

Tento víkend patril najmä deťom. Kultúrne zariadenia, školy, samosprávy či firmy zabávali a obdarúvali deti pri príležitosti ich medzinárodného dňa. ENVI-PAK sa tento krát zapojil do víkendového zábavno-vzdelávacieho podujatia EKOvíkend zorganizovaného Shopping centrom EUROPA v Banskej Bystrici. Počas oboch víkendových dní na deti čakali rôzne hry, súťaže, predstavenia nie len pre ich zábavu, ale aby sa aj niečo užitočné podučili.

mdd_bb1 mdd_bb2

Ako je zrejmé z názvu, program bol zameraný na ekológiu a preto sme sa ho zúčastnili aj my. V tesnej blízkosti hlavného pódia s jedným z najpríťažlivejších programov pre deti bol EKOkoncert Thomasa Puskailera s tanečným doprovodom. Jeho EKOtour nie je len o hudbe a tanci, ale aj o pútavo podaných informáciách, ako sa správať k prírode, aby sme ju zachovali aj pre ďalšie generácie. Náš stánok s EKOhrami pre deti ani chvíľu nezíval prázdnotou a my veríme, že okrem pekných darčekov si deti niečo aj zapamätali a od dnes budú vedieť, akú farbu majú kontajnery, do ktorých treba vhadzovať papier či plastové fľaše a ako vyzerá ZELENÝ BOD na obaloch výrobkov a čo znamená.

mdd_bb4