Seminár pre klientov
V bratislavskom hoteli Chopin sa 5. 6. 2013 uskutočnil  seminár pre klientov našej spoločnosti na tému  „Zákon o obaloch v praxi“

V bratislavskom hoteli Chopin sa 5. 6. 2013 uskutočnil  seminár pre klientov našej spoločnosti na tému  „Zákon o obaloch v praxi“. Zástupcovia ENVI-PAK  prednášali účastníkom seminára o ich povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo súčasnej platnej legislatívy zákonov o obaloch a odpadoch a aké povinnosti im vyplývajú z Vyhlášky MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje. Seminár bol zameraný aj na povinnosti povinných osôb týkajúce sa elektrozariadení, elektroodpadu, batérií a akumulátorov ako aj ďalších nebezpečných odpadov. Seminár bol ukončený inštrukciami ohľadom vypĺňania a termínov zasielania elektronických výkazov.

seminar_chopin3      semninar_chopin2