04. 12. 2013

Seminár vo Vašom meste – Zákon o obaloch v praxi

Pripravujeme pre Vás bezplatné semináre, ktoré sa budú konať v mestách uvedených v harmonograme

Pripravujeme pre Vás bezplatné semináre, ktoré sa budú konať v mestách uvedených v harmonograme. Seminár je určený najmä pre pracovníkov, v kompetencii ktorých je problematika odpadov z obalov, zasielanie výkazov a kontakt so samosprávou a špecializovanou štátnou správou. Cieľom seminára je pomôcť klientom zorientovať sa v platnej legislatíve a jeho aplikácii v prax,i vypočuť si postrehy a pripomienky, ako aj diskusia a výmena skúseností.

Program:

 • Zákon o obaloch č. 119/2010 - povinnosti vyplývajúce zo súčasnej platnej legislatívy
 • Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení 91/2011
 • Vyhláška MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje 81/2011
 • Výkazy :
  • Štvrťročné výkazy, ich vyplňovanie (doručovanie, finalizácia) a ich prílohy
  • PRO FORMA VÝKAZ  a jeho význam (registrácia, plánovanie, finančný režim)
  • Elektronické výkazníctvo
  • Termíny zasielania výkazov  (Pro – forma výkaz, štvrťročné výkazy)
  • Odpovede na  často kladené  otázky klientov

Termín konania: podľa dohody
Čas konania: 10:00 – 13:00

Seminár bude zorganizovaný pri min. počte 10 klientov vo vybranom meste, pričom na seminár bude možné prihlásiť najviac dvoch zástupcov z jednej spoločnosti.

Konkrétne miesta konania seminárov budú zverejnené po prihlásení minimálneho počtu klientov.
V prípade záujmu o účasť nás kontaktujte na e-mailovej adrese customer@envipak.sk.