Slováci v porovnaní s ostatnými krajinami triedia málo. Ak sa v triedení odpadov zlepšia, už budúci rok ušetria.
Jeden Slovák v roku 2014 vyprodukoval 322,78kg odpadu. Je to o 2,5 kg menej, ako v roku predchádzajúcom

Jeden Slovák v roku 2014 vyprodukoval 322,78kg odpadu. Je to o 2,5 kg menej, ako v roku predchádzajúcom. Ak to porovnáme s ostatným obyvateľstvom EÚ, nie je to veľa. Alarmujúce však je, žeSlovák z vyprodukovaného odpadu vytriedi iba 25,66 kg, čo je zhruba 8%. Toto číslo radí Slovensko medzi krajiny s najnižším množstvom vytriedeného odpadu v Európe. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú každoročne vypracováva oprávnená organizácia, spoločnosť ENVI – PAK, a.s..

Pozrime na regióny Slovenska – podľa spoločnosti ENVI – PAK najviac odpadu produkuje západ Slovenska (333,72 kg na obyvateľa), najmenej východ (276,24 kg). 

 

produkcia_komun%C3%A1lneho_odpadu_envi-pak 

Ak sa pozrieme na zloženie odpadu, Slováci najviac triedia sklo, potom nasledujú plasty a papier. Najmenej triedia viacvrstvové kombinované obaly (obaly z mlieka, džúsov a pod). Podľa cieľov Európskej únie do roku 2020 musia Slováci pridať. Napríklad u skla o 2%, u plastov 140% a u papiera až o 236%!

 

 mno%C5%BEstvo_vyseparovan%C3%BDch_komod%C3%ADt_envi-pak

V poslednom roku došlo k pozitívnemu nárastu triedených komodít, predovšetkým u skla. „Stále je to však málo a preto sa treba zamerať na cielenú osvetu u obyvateľstva. Systém zberu treba optimalizovať a tak znižovať nákladovosť triedeného zberu,“ uviedla k výsledkom generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ENVI – PAK, a.s. Mgr. Hana Nováková, MBA

Výrobcovia majú povinnosť od 1. januára postarať sa o svoj výrobok počas celého jeho životného cyklu, čiže od jeho vývoja, dizajnu, výroby predaja a aj vtedy keď z neho vznikne odpad napr. v podobe prázdnej fľaše, či papierového obalu. Vtedy, najmä ak ide o komunálny odpad, prostredníctvom tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) výrobca zabezpečí jeho zhodnotenie. OZV bude znášať všetky náklady spojené s vytriedeným odpadom. „V praxi to znamená, že obec alebo mesto už od júla 2016 nebude platiť za triedený zber odpadov z papiera, plastov, skla a kovových obalov, ale iba za odpad netriedený. Náklady za vytriedený odpad, v prípade ak mesto alebo obec uzavrie s ENVI-PAK zmluvu, uhradí ENVI-PAK v plnej výške. Dôležité je, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do triedenia a aby odpad nekončil na skládkach,“ doplnila Hana Nováková.

„Pri prechode na nový zákon je dôležité, aby všetky subjekty – samospráva, zberová spoločnosť ako aj organizácia zodpovednosti výrobcov spolu komunikovali a systém triedeného zberu nastavili pre občanov čo najefektívnejšie,“ uviedol Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska.

 

Zopár čísel na záver:

Najviac odpadu produkujú Dáni (747 kg na obyvateľa), po nich nasledujú Luxemburčania (653 kg), Cyperčania (624) a Nemci (617 kg). Priemerný Európan vygeneruje až 481 kg na obyvateľa.

 

Prečo triediť?

 

  • vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80-ročného lesa
  • 1 tona zberového papiera zychráni17 stromov
  • recyklácia 1hliníkovej plechovky ušetrí toľko energie, že by to stačilo na chod počítača alebo televízora na 3 hodiny
  • z 2 nápojových kartónov = 1m2 kuchynských utierok
  • zo 670 hliníkových plechoviek = rám na bicykel
  • z 10 časopisov = škatuľa na TV
  • z 30 PET fliaš = fleecová bunda