Slováci vyseparovali s podporou ENVI-PAK v roku 2006 takmer 41 tis. ton odpadov z obalov
BRATISLAVA, 2. Máj 2007 – Vďaka finančnej podpore spoločnosti ENVI-PAK v roku 2006 vyseparovalo viac ako 700 tisíc obyvateľov Slovenska skoro 41 000 ton odpadov

BRATISLAVA, 2. Máj 2007 – Vďaka finančnej podpore spoločnosti ENVI-PAK v roku 2006 vyseparovalo viac ako 700 tisíc obyvateľov Slovenska skoro 41 000 ton odpadov.

 

Slováci s podporou ENVI-PAK vyseparovali takmer 9 tisíc ton plastov, viac ako 26 tisíc ton odpadov z papierových obalov a viac ako 4 tisíc ton odpadov zo sklených obalov. Ďalšími komoditami, ktorých separovanie ENVI-PAK podporuje, a ktoré obyvatelia separujú, sú odpady z kombinovaných materiálov – v roku 2006 - 604 ton, a odpady z kovu - 1,2 tisíc ton.

 

Finančné príspevky putovali prostredníctvom zberových spoločností slovenským obciam a mestám na zavedenie, zdokonalenie a podporu separovaného zberu odpadu. Súhrnne rozdelil ENVI-PAK v roku 2006 538 slovenským obciam a mestám takmer 40 mil. Sk (1,33 mil. EUR).

Komodity

Vyseparovaná hmotnosť (v tonách)

Odpady z plastových obalov

8880,45

Odpady z papierových obalov

25772,24

Odpady zo sklených obalov

4379,81

Odpady z obalov vyrobených s kombinovaných materiálov

604,44

Odpady z kovových obalov

1212,05

 

40848,99

 

ENVI-PAK prostredníctvom projektov zameraných na podporu separovaného zberu odpadov v obciach napĺňa jeho základné ciele, ktorými sú predovšetkým viac vytriedeného odpadu, ktorý je recyklovaný - využitý ako druhotná surovina a tým čistejšie obce a mestá“, hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK, a.s.

   

„Dlhodobá a cielená podpora obciam zo strany priemyslu prinesie separovanému zberu zlepšenie spokojnosti občanov s podmienkami na separáciu odpadu v obci: podľa reprezentatívneho prieskumu, uskutočneného pre ENVI-PAK, o podmienkach na separáciu uvádza iba polovica oslovených spokojnosť s podmienkami na separáciu,“ dodáva Hana Nováková

 

Príkladom, ako boli použité aj peniaze pochádzajúce od ENVI-PAK, je obec Rišňovce v nitrianskom okrese. „Obyvatelia obce uvítali zavedenie separovaného zberu. Uvedomujú si, že vďaka triedeniu majú menej komunálneho odpadu preto nepotrebujú tak často vyvážať kontajnery a tým do budúcnosti ušetria na jeho odvoze“, dodáva Karol Laboš, starosta obce.