Služby ENVI-PAK pre miestne samosprávy i povinné osoby v televízii TA3
V piatok, 24. septembra 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Manažment generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore separovaného zberu v mestách a obciach

10_manazmentV piatok, 24. septembra 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Manažment generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore separovaného zberu v mestách a obciach. Podpora miestnych systémov separovaného zberu je štandardom v krajinách Európskej únie. ENVI-PAK podporuje separovaný zber v mestách a obciach už dlhodobo a v septembri 2009 ENVI-PAK túto podporu ešte zintenzívnil.

Systém podpory separovaného zberu prináša mestám a obciam riešenie problému financovania separovaného zberu odpadu a povinným osobám záruku dostatočného množstva vytriedeného odpadu potrebného na plnenie zvyšujúcich sa limitov zberu, zhodnocovania a recyklácie. Toto riešenie je možné i bez dodatočného finančného zaťaženia povinných osôb.

Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve televízie TA3.