Smeruje Slovensko k recyklačnej spoločnosti?

Prezentácia a textová časť prezentácie na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2011.

Prezentácia a textová časť prezentácie na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2011.

KOLEKTÍV AUTOROV:

  • ENVI-PAK, a.s.
  • ETIAM, a.s.
  • GJG-Enviro, a.s.
  • SAŽP-COHEM
  • Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.

 

Obsah

  1. Úvod
  2. Separovaný zber zložiek KO v SR
  3. Analýza dosiahnutých výsledkov separovaného zberu
  4. Návrh opatrení na zlepšenie separovaného zberu
  5. Záver

 

Materiály na stiahnutie

Prezentácia z kongresu Deň odpadového hospodárstva 2011:

Smeruje SR k recyklačnej spoločnosti?

Textová časť prezentácie na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2011:

Smeruje SR k recyklačnej spoločnosti?