Stanovisko právnej kancelárie vo veci ochrannej známky "ZELENÝ BOD"
Stanovisko renomovanej právnej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI prináša podrobnú analýzu všetkých aspektov používania ochrannej známky „ZELENÝ BOD“

Stanovisko renomovanej právnej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI prináša podrobnú analýzu všetkých aspektov používania ochrannej známky „ZELENÝ BOD“. Poskytuje odborné a komplexné odpovede na všetky otázky a dáva na pravú mieru všetky mylné interpretácie, ktoré ochrannú známku „ZELENÝ BOD“ sprevádzajú.Stanovisko_ZB