20. 01. 2010

Stanovisko renomovanej patentovej a známkovej kancelárie k systému registrácie ochrannej známky "ZELENÝ BOD"

V tomto stanovisku nájde potvrdenie o platnosti registrovannej ochrannej známky ZELENÝ BOD na Slovensku

V tomto stanovisku nájde potvrdenie o platnosti registrovannej ochrannej známky ZELENÝ BOD na Slovensku.

Fajnorova WIPO