Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a.s. k rozhodnutiu Európskeho súdu
Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. uvítala rozhodnutie Európskeho súdu prvej inštancie v Luxemburgu vo veci používania ochrannej známky ZELENÝ BOD

Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. uvítala rozhodnutie Európskeho súdu prvej inštancie v Luxemburgu vo veci používania ochrannej známky ZELENÝ BOD.

Rozhodnutie Európskeho súdu prináša poriadok do pravidiel v rámci možnosti používania tejto ochrannej známky.

Toto rozhodnutie zároveň umožňuje väčšiemu počtu firiem používať prestížny symbol ZELENÝ BOD na obaloch svojich výrobkov.