Súkromný sektor podporil v roku 2006 separovaný zber odpadu vo viac ako 500 slovenských obciach a mestách
Presne 538 slovenských sídiel, dostalo v roku 2006 finančnú príspevok v celkovej výške presahujúcej 34,5 mil

Presne 538 slovenských sídiel, dostalo v roku 2006 finančnú príspevok v celkovej výške presahujúcej 34,5 mil. Sk (1,145 mil. EUR) na zavedenie, zdokonalenie a podporu separovaného zberu odpadu. ENVI-PAK v tomto roku podporil zavedenie, zdokonalenie a podporu separovaného zberu odpadov takmer v 20-tich % z celkového počtu obcí v SR.

Vďaka tejto aktivite sa zlepšilo prostredie pre život viac ako 700 tisícom obyvateľov Slovenska, ktorí obývajú tieto obce a mestá. Celková suma, ktorou od svojho vzniku v roku 2003 spoločnosť podporila separovaný zber, dosahuje bezmála 107 miliónov Sk (3,6 mil. EUR).

 

„Dlhodobá a cielená podpora obciam zo strany priemyslu prinesie separovanému zberu zlepšenie spokojnosti občanov s podmienkami na separáciu odpadu v obci: podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu o podmienkach na separáciu uvádza iba polovica oslovených spokojnosť s podmienkami na separáciu,“ zdôrazňuje Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK, a.s..

 

S cieľom adresnejšie podporovať obce v separácii zberu, zadala spoločnosť ENVI-PAK, a.s. vypracovať reprezentatívny prieskum, ktorým v novembri 2006 zisťovala spokojnosť občanov s úrovňou separovaného zberu v obciach. Takmer polovica respondentov (46%) uvádza spokojnosť s podmienkami na separáciu odpadu v obci (22,3% občanov uvádza, že má vo svojej obci možnosť separácie odpadu, ale privítali by zlepšenia). 28,6% respondentov označilo podmienky na separáciu vo svojej obci za zlé.