Súťaž VIA NATURAE – cestou prírody
Prvý ročník súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Foxconn Slovakia, spol

Prvý ročník súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

plagat_via_naturae_smallFoxconn Slovakia, spol. s r.o. a Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, Trnavským samosprávnym krajom, ADVERTA, s.r.o. a ENVI-GEOS Nitra s.r.o. vyhlasujú súťaž, ktorej cieľom je sprístupniť mladým ľuďom pohľad na prírodu a životné prostredie nielen cez knihy a teórie, ale prostredníctvom umeleckého a tvorivého vyjadrenia pomôcť vytvárať trvalejší a hlbší vzťah k prírode a zároveň dať možnosť vyjadriť svoj pohľad na problémy životného prostredia.Súťaž má dve súťažné kategórie:


1. Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky:


-    deti do 6 rokov


-    deti od 7 do 11 rokov


-    deti od 12 do 18 rokov2. Čiernobiela a farebná fotografia:


-    deti od 10 do 15 rokov


-    deti od 15 do 18 rokovCeny sú udeľované v každej súťažnej kategórii.Práce je potrebné poslať spolu s vyplnenou záväznou prihláškou poštou priamo na adresu Vlastivedného múzea v Hlohovci, Františkánske námestie 1, 9020 01 Hlohovec, alebo priniesť osobne, najneskôr však do 31. januára 2012.Víťazné práce budú odmenené a vystavené vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci počas desiateho ročníka festivalu environmentálneho filmu v dňoch 14. februára až 2. marca 2012. Niektoré práce budú zarámované a vystavené vo vnútorných priestoroch Foxconn Slovakia spol. s r.o., ENVI-PAK, a.s. a ďalších sponzorov.Tu si môžete stiahnuť technické podmienky.