Svetový deň ŽP si pripomenieme so školákmi
Svetový deň životného prostredia (World Environment Day), ktorý si pripomíname 5

Svetový deň životného prostredia (World Environment Day), ktorý si pripomíname 5. júna na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí v Štokholme v roku 1973. Zmyslom je upriamiť pozornosť verejnosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.

ENVI-PAK si Svetový deň životného prostredia tento rok pripomenie 10. júna so žiakmi základných škôl v Trnavej Hore prednáškou o triedení odpadu a ochrane životného prostredia a o deň neskôr v Dubnici nad Váhom, kde sa infostánkom s ekohrami pre deti zapojíme do každoročnej Dubnickej envirojari organizova-nej mestskou samosprávou pre obyvateľov mesta.