Triediť odpad nie je vôbec náročné... :-)
Neverte všetkému, čo počujete o triedení odpadu! V spolupráci so zberovou spoločnosťou SITA Slovensko sme pre vás pripravili zopár rád, ako si zjednodušiť separovanie odpadu

Neverte všetkému, čo počujete o triedení odpadu! V spolupráci so zberovou spoločnosťou SITA Slovensko sme pre vás pripravili zopár rád, ako si zjednodušiť separovanie odpadu. Veríme, že aj vďaka týmto tipom sa pre vás stane triedenie odpadu prirodzenou súčasťou života.

PET fľašu musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty vyčistiť od etikety a odstrániť z nej vrchnák.

OMYL! PET fľaše pokojne odhoďte i s etiketou a vrchnákom. Obidve veci budú pri ďalšom spracovaní z fľaše odstránené. A nezáleží na tom, či je etiketa papierová alebo plastová. Čo je však dôležité – fľašu pred vyhodením stlačte, aby ste z nej odstránili vzduch a tým zmenšili jej objem. Fľaše majú síce nízku hmotnosť, ale ak nie sú stlačené, v kontajneri zaberajú zbytočne veľa miesta a potom platíte hlavne za odvoz vzduchu. Jednoducho povedané – ak sú fľaše stlačené, sú menšie a zmestí sa ich do kontajnera viac. Ak použijete na stlačenie fľaše osvedčený recept a na fľašu skočíte, uistite sa pred tým, či je fľaša otvorená. V opačnom prípade nemá vzduch kam uniknúť a vy by ste sa mohli pokĺznuť. 

Tégliky od jogurtov a iných potravín je pred vhodením do kontajnera nevyhnutné najskôr umyť.

ČIASTOČNE PRAVDA! Pri spracovaní plastového odpadu sa drobné nečistoty z tohto materiálu odstránia. Ak sú však tégliky veľmi znečistené, tak v kontajneri znehodnotia aj ostatné, predtým čisté plastové obaly. Ich ďalšie využitie je potom obmedzené. Preto je vhodné, a to aj z hygienického hľadiska, aby ste obal pred vhodením do kontajnera opláchli vodou. Výnimku tvoria obaly od mastných potravín, ktoré je potrebné vypláchnuť teplou vodou s prípravkom na umývanie riadu. Pozor na plastové obaly od chemikálií – tie patria do nebezpečného odpadu.

Z časopisov a dokumentov musíme pred vhodením do kontajnera na papier odstrániť kancelárske spinky.

ČIASTOČNE PRAVDA! Voľné kovové časti je vhodné pred vyhodením papiera odstrániť. Spinky, ktorými je časopis či dokument pevne zošitý, nie je potrebné odstraňovať, keďže je to náročnejšie. Pri ďalšom spracovaní papiera prebehne ešte magnetické triedenie a ťažšie časti, ako napríklad spinky, sú pri ňom z papiera odstránené.

PVC je tiež plast a patrí teda do žltého kontajnera určeného pre plasty.

OMYL! PVC, z ktorého sú vyrobené napríklad novodurové rúrky a linoleum, do kontajnera na triedený odpad vôbec nepatrí! Komplikuje následné spracovanie zmiešaného plastu a jeho energetické využitie. PVC totiž obsahuje chlór, pri zahriatí tak môžu vzniknúť nebezpečné splodiny.

Plastové obaly od kozmetiky musíme pred vhodením do kontajnera dôkladne umyť, je to predsa chemikália.

OMYL! Úplne stačí, pokiaľ zvyšky kozmetických prípravkov, ako sú mydlá, šampóny alebo krémy z obalov vylejete. Dočistené budú pri ďalšom spracovaní.

Z listových obálok musím pred vhodením vytrhnúť fóliové okienko.

OMYL! Do kontajnera na papier môžete pokojne vhodiť celé obálky. Spracovatelia majú zariadenia, ktoré si s fóliovými okienkami poradia za vás.

Z nápojového kartónu musím pred odhodením do kontajnera na separovaný zber odpadu odtrhnúť umelohmotné viečko.

OMYL! Pokiaľ zberová spoločnosť vo vašej obci alebo meste zbiera nápojové kartóny, prázdny kartón iba vypláchnite vodou, stlačením zmenšite jeho objem a aj s viečkom ho vhoďte do správneho kontajnera. V niektorých obciach patria nápojové kartóny do nádob určených na plasty, niektoré majú samostatné kontajnery špeciálne určené na nápojové kartóny.

Nenechajte sa pomýliť fámami a mýtmi, pravdou je, že...

...každý môže triediť odpad!