Účastníci festivalu Bažant Pohoda 2007 vyseparovali s podporou spoločnosti ENVI-PAK 8,7 ton odpadu
Festival Bažant Pohoda 2007 bol v tomto roku opäť „zelenou Pohodou“ a jeho účastníci mali popri zábave možnosť urobiť niečo pre životné prostredie: hodiť svoje odpadky do nádob určených na triedený odpad

IMG_5983Festival Bažant Pohoda 2007 bol v tomto roku opäť „zelenou Pohodou“ a jeho účastníci mali popri zábave možnosť urobiť niečo pre životné prostredie: hodiť svoje odpadky do nádob určených na triedený odpad. Výsledkom spoločného úsilia organizátorov a najmä ekologického správania sa účastníkov je 8,7 ton vyseparovaného odpadu, ktorý sa dal ďalej zhodnotiť.. Túto aktivitu tento rok na festivale zastrešovala spoločnosť ENVI-PAK prevádzkujúca systém ZELENÉHO BODU na Slovensku, Priatelia Zeme a zberová spoločnosť A.S.A. Slovensko

 

„Sme radi, že separovný zber odpadu fungoval na Pohode už druhý rok. Osvedčil sa a my sme navyše mohli touto aktivitou vyjadriť náš postoj k životnému prostrediu“ uviedol Michal Kaščák, vedúci organizačného tímu. Separovaný zber bol zabezpečený v oboch stanových mestečkách, kde bolo k dispozícii 5000 vriec na separovaný odpad i v ostatných priestoroch areálu, kde mohli účastníci odhadzovať triedený odpad do bezmála 100 vyznačených kontajnerov.

 

Obchodný riaditeľ zberovej spoločnosti A.S.A., Peter Krasnec po festivale vyčísľuje: „Celkové množstvo odpadu, ktoré sme po skončení z areálu festivalu vyviezli je 31,8 ton. Z toho bolo 23,1 ton komunálneho odpadu, ktorý skončil na skládke a 8,7 ton vytriedeného odpadu, ktorý bol transportovaný na dotrieďovaciu linku.“ Vyseparovaný odpad bol zhodnotený a následne využitý nasledovne: zrecyklovalo sa 3,02 ton vytriedeného odpadu (1,81 ton plastov - PET, bezmála 0,6 ton ostatných plastov, pol tony papiera a 0,12 ton plechoviek). 3,4 tony bolo použitých na výrobu alternatívneho paliva a tak sa energeticky zhodnotilo. Zvyšných 2,28 ton tvorí odpad, ktorý nie je možné ďalej zhodnotiť.

 

IMG_6093Spoločnosť ENVI-PAK, ktorá prevádzkuje na Slovensku systém ZELENÉHO BODU, odštartovala na festivale Bažant Pohoda 2007 osvetovú aktivitu pod heslom Myslím ekologicky, preto nosím náramok. „Pohoda bola ideálnym podujatím na štart takejto aktivity. Nielen, že je najväčším letným festivalom, ale ako jediné podujatie tohto druhu na Slovensku (aj s podporou ENVI-PAK) separuje odpad,“ zdôraznila Hana Nováková, predsedníčka predstavenstva spoločnosti ENVI-PAK. Účastníci Pohody boli intenzívne informovaní o význame a správnych spôsoboch separácie a symbolom uvedeného pristupu k separovaniu odpadu sa stal štýlový zelený náramok. Nositelia tohto náramku jeho nosením dávajú najavo, že vedia ako správne separovať a záleží im na životnom prostredí.

 

Kampaň „Vyseparuj si svoj náramok“ pokračuje však aj po Pohode. „Cez prázdniny môže dostať každý návštevník internetovej stránky www.zelenybod.sk dva zelené náramky. Stačí ak správne zodpovie na našu otázku a pošle zopár etikiet so Zeleným bodom na našu adresu,“ upresnil Miroslav Jurkovič, PR manažér ENVI-PAK.