Ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k novele vyhlášky č. 283/2001 z.z.
Dňa 16. 4. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely vyhlášky č

Dňa 16. 4. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely vyhlášky č. 283/2001 Z.z. (vykonávacia vyhláška k zákonu o odpadoch), ktorú zverejnilo MŽP SR.

Návrh vyhlášky je oneskoreným materiálom, ktorý dopĺňa právnu úpravu novely zákona o odpadoch, účinnej od 1. 1. 2013. Navrhnutý termín účinnosti je 1. 5. 2013.

Oprávnená organizácia ENVI - PAK predložila dňa 16. 4. 2013 prostredníctvom portálu právnych predpisov 9 zásadných pripomienok. Celkovo bolo predložených 202 pripomienok, z toho 64 zásadných.

Oprávnená organizácia ENVI - PAK vo svojich pripomienkach poukázala najmä na program odpadového hospodárstva na všetkých úrovniach - SR, kraja a obce. Zároveň spoločnosť navrhla zjednodušenie evidencie tlačiva Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu.

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým, ktorí sa spoločne s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK podieľali na vytvorení a predložení odborných pripomienok.

O ďalšom vývoji legislatívneho procesu Vás budeme informovať.

Kompletný materiál k vyhláške k zákonu o odpadoch si v plnom znení môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.