Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o odpadoch
Dňa 23. 5. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 23. 5. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 o odpadoch a k Legislatívnemu zámeru zákona o odpadoch, ktoré zverejnilo MŽP SR.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila dňa 23. 5. 2013 prostredníctvom portálu právnych predpisov k návrhu zákona o odpadoch 4 zásadné pripomienky, pričom celkovo bolo predložených 442 pripomienok, z toho 211 zásadných. V prípade Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila 12 zásadných pripomienok a celkovo bolo predložených 383 pripomienok, z toho 195 zásadných.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK vo svojich pripomienkach k návrhu zákona o odpadoch poukázala najmä na problematiku evidencie prenosných batérií a akumulátorov zabudovaných v prístrojoch a návrh riešenia platieb za batérie v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov a zároveň do Recyklačného fondu.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK privítala Legislatívny zámer zákona o odpadoch predložený ministerstvom a najmä jeho proeurópske riešenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Oprávnená organizácia ENVI-PAK v rámci svojich pripomienok upozornila na niektoré oblasti, ktoré je podľa nášho názoru potrebné dopracovať alebo spresniť ako napríklad programové dokumenty, nastavenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov nielen v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu a autorizáciu kolektívnych systémov.

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým, ktorí sa spoločne s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK podieľali na vytvorení a predložení odborných pripomienok.

O ďalšom vývoji a zmenách v návrhu zákona o odpadoch a v Legislatívnom zámere zákona o odpadoch Vás budeme informovať.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk