Už aj na mestskom úrade v Nových Zámkoch triedia
Nové Zámky sú jednou z 1551 miest a obcí, ktoré si vybrali za partnera v odpadovom hospodárstve spoločnosť ENVI - PAK

Nové Zámky sú jednou z 1551 miest a obcí, ktoré si vybrali za partnera v odpadovom hospodárstve spoločnosť ENVI - PAK. V Nových Zámkoch sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že pôjde svojim občanom príkladom a ukáže im, že triediť odpad sa naozaj oplatí. Preto sme Mestskému úradu v Nových Zámkoch odovzdali deväť sád nerezových triediacich košov na sklo, papier, plasty a kovy, čo je spolu 36 nádob na triedený zber. Do rúk primátora Otakara Kleina a prednostky mestského úradu, pani Tünde Szekeresovej, ich odovzdala priamo generálna riaditeľka ENVI - PAK, Hana Nováková a s ňou aj oblastná riaditeľka regiónu Stredného Slovenska, Mária Podlesná.

Veríme, že sme spolu s magistrátom mesta Nové Zámky pomohli naštartovať proces triedenia v ich meste. Ak občania uvidia, že sa triedi aj na mestskom úrade, bude ich to motivovať, aby sami triedili aj doma.

Koše na triedenie odpadu Nové Zámky   Koše na triedenie odpadu Nové Zámky 

Koše na triedenie odpadu Nové Zámky