Už aj v DHL sa zamestnanci správajú ekologicky
Spoločnosť DHL sa v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK rozhodla zabezpečiť pre svojich zamestnancov možnosť triediť odpad

Spoločnosť DHL sa v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK rozhodla zabezpečiť pre svojich zamestnancov možnosť triediť odpad. Vo svojich operačných priestoroch doplnili smetné koše na komunálny odpad aj nádobami na separovaný zber odpadu. Spoločnosť DHL sa rozhodla svojich zamestnancov naučiť, ako správne separovať. Pomohli im nálepky na smetných nádobách a plagáty s informáciami, aký odpad do nádob patrí a aký naopak nie. Oprávnená organizácia ENVI-PAK tak pomohla i spoločnosti DHL správať sa zodpovedne k životnému prostrediu.

P9080120

Veríme, že sa k takémuto kroku nechajú inšpirovať i iné firmy, ktorým záleží na správaní svojich zamestnancov a ich prístupe k ochrane životného prostredia.