V Detskom múzeu sme ocenilii autorov 10 exponátov
Súťaž, ktorú ENVI-PAK a Detské múzeum vyhlásili pri príležitosti otvorenia výstavy v Detskom múzeu pod názvom Trvalé bydlisko ZEM vyvrcholila v piatok 5

Súťaž, ktorú ENVI-PAK a Detské múzeum vyhlásili pri príležitosti otvorenia výstavy v Detskom múzeu pod názvom Trvalé bydlisko ZEM vyvrcholila v piatok 5. 6. Práve Svetový deň životného prostredia sme si vybrali na ocenenie najatraktívnejších exponátov, ktoré vytvorili deti z použitých obalov a rôznych materiálov.

Z počtu viac ako 200 autorských výrobkov, ktoré deti doručili do múzea počas necelých dvoch mesiacov, nebolo ľahké vybrať. Preto sme sa rozhodli odmeniť namiesto 3 až 10 autorov.

Exponáty v detskom múzeu Exponáty v detskom múzeu

Zástupcovia ENVI-PAK a Detského múzea blahoželajú výhercom a ceny - spoločenské hry im posielajú na adresy, ktoré uviedli na svoj exponát.

Víťazná trieda – 5. ročník z Dubnice nad Váhom získava ako cenu – prehliadku závodu, kde sa triedi odpad na ďalšie spracovanie alebo závodu, ktorý už vyrába nové výrobky z recyklovaných materiálov.

1. cena: Materská škola (učiteľky Edita Papová, Miroslava Stieranková), ZŠ s MŠ Juraja Pálkoviča, Fľaková 6, 980 53 Rimavská Baňa

1. cena súťaže v detskom múzeu1. cena súťaže v detskom múzeu 

kravička Milka, vedro, kosa s príslušenstvom, košík so senom

2. cena: Samuel Morávek, 9 rokov (3.C), ŠKD pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

2. cena súťaže detského múzea 

Vaša Zem volá o pomoc

3. cena: Tereza Žáková, 11 rokov, ZŠ Jozefe Urbana, Košice

3. cena súťaže v detskom múzeu 

ZOO

4. cena: Magdaléna Nagyová, Krúžok šikovných rúk, kol. žiakov 4. ročník, Nitrianska ul. 1, ZŠ Čechynce, 951 07 Nitra

4. cena súťaže v detskom múzeu 

Vidiecke sídlo

5. cena: Tea Tomčíková, 3. ročník, 9 rokov, Cirkevná spojená škola Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy, (Ing. D. Borodáčová)

5. cena súťaže v detskom múzeu 

Čmeliak

6. cena: Martin Suchý, 2. A, 8 rokov, Cirkevná spojená škola Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy, (Ing. D. Borodáčová)

6. cena súťaže v detskom múzeu 

Ježko

7. cena: Patrik Herda, 11 rokov, ZŠ Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty

7. cena súťaže v detskom múzeu 

Stromy a košíky

8. cena: Soňa Matúšková, Michal Sirka, 8 rokov, ZŠ Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty

8. cena súťaže v detskom múzeu 

Domy a košíky

9. cena: ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

9. cena súťaže v detskom múzeu 

Ježkovia

10. cena: ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom, žiaci 5. ročníka

10. cena súťaže v detskom múzeu 

Život v meste