V detskom múzeu zajtra odmeníme najkrajšie výrobky z odpadu
Pozývame vás zajtra 22. 4. do Detského múzea SNM, v ktorom pri príležitosti celosvetovo uznaného Dňa Zeme, odmeníme najzaujímavejšie výrobky v odpadu z obalov, ktorými deti a školáci doplnili expozíciu výstavy pod názvom Trvalé bydlisko Zem

Pozývame vás zajtra 22. 4. do Detského múzea SNM, v ktorom pri príležitosti celosvetovo uznaného Dňa Zeme, odmeníme najzaujímavejšie výrobky v odpadu z obalov, ktorými deti a školáci doplnili expozíciu výstavy pod názvom Trvalé bydlisko Zem.

Svetový deň Zeme prvýkrát oslavovali obyvatelia na americkom kontinente v San Franciscu v roku 1969 a okrem ekologického bol aj apelom proti vietnamskej vojne sa stal celosvetovo oslavovaným dňom v roku 1990. ENVI-PAK každý rok venuje Zemi environmentálne ladené podujatia.

Od 14. apríla do 5. júna môžu školské skupiny a jednotlivci priniesť do Detského múzea na Vajanského nábreží 2 (vchod z Múzejnej ul.) vlastnoručne vyrobené výrobky z odpadu z obalov alebo ich úprava na iné využitie (plast, papier, sklo, nápojové obaly, kartón, fólia, alobal, plechovka,...). Výrobky môžu byť vyrobené jednotlivcom aj skupinou (viacerými deťmi/žiakmi).

Výtvarne alebo prakticky zaujímavé výrobky prinesené alebo doručené poštou budú vystavené v múzeu ako súčasť expozície Trvalé bydlisko Zem. Tri víťazné výrobky budú odmenené vecnými cenami, ktoré poskytne partner detského múzea, spoločnosť ENVI-PAK.

Aby ste mohli cenu získať, musí okrem výrobku doručiť:

-    čitateľne napísané meno autora (v prípade skupiny si zvoľte jedného zástupcu),

-    uviesť svoj vek,

-    uviesť adresu trvalého bydliska alebo korešpondenčnú adresu,

-    v prípade školy uviesť meno učiteľa, názov a adresu školy a triedu.

Vyhodnotenie a vecné ceny za 3 najkrajšie a najnápaditejšie výrobky odmeníme v dvoch termínoch. Prvé oceňovanie bude v Deň Zeme 22. 4., kedy získajú ceny prví 3 víťazi a druhé oceňovanie nasleduje 5. júna v Svetový deň životného prostredia, kedy získajú ceny ďalší 3 víťazi. Slávnostné odovzdanie cien bude v Detskom múzeu o 10:00 hodine.

Ak sa vyhodnotenia nezúčastníte osobne, cenu Vám pošleme poštou. Mená víťazov a víťazných tried budú zverejnené na stránke www.envipak.sk a na stránke www.detskemuzeum.sk deň po vyhodnotení v múzeu.

Doručte svoj exponát na výstavu, ukážte svoju tvorivosť a získajte hodnotnú cenu od ENVI-PAK.

Ak nebudete medzi ocenenými, do múzea sa Vám určite prísť oplatí. Do 30. októbra si môžete pozrieť zaujímavú interaktívnu výstavu o triedení a zhodnocovaní odpadov a môžete sa zahrať na výrobcu výrobkov z recyklovaných materiálov.

Vaše výrobky do súťaže posielajte na adresu: Detské múzeum SNM, Vajanského nabr. 2, 813 31 Bratislava