V školách na Záhorí vedia o triedení odpadu podstatné
V máji sme na pozvanie osemročného gymnázia v Malackách a denného centra Svetluška v Kunove prišli porozprávať študentom a klientom centra, prečo je dôležité triediť odpad a ako ho triediť, aby sme mu vytvorili podmienky pre druhý život

V máji sme na pozvanie osemročného gymnázia v Malackách a denného centra Svetluška v Kunove prišli porozprávať študentom a klientom centra, prečo je dôležité triediť odpad a ako ho triediť, aby sme mu vytvorili podmienky pre druhý život.

Študenti sixty osemročného gymnázia takmer bez výnimky doma odpad triedia. Rovnako šetrne sa k životnému prostrediu správajú aj klienti Svetlušky. Našu prezentáciu si vypočuli so záujmom a ešte viac ich potešili malé darčeky.

ENVI-PAK pravidelne navštevuje rôzne vzdelávacie inštitúcie a svoje vedomosti odovzdáva mladým. Považujeme to za jednu z dôležitých aktivít našej spoločnosti a súčasť naplnenia našej vízie a poslania.

dc%20kunov