Verejné konzultácie EK o obehovom hospodárstve končia
Na pôde Európskej komisie v súčasnosti prebiehajú dve verejné konzultácie týkajúce sa odpadového hospodárstva, pričom určené lehoty prijímania dotazníkov budú čoskoro ukončené

Na pôde Európskej komisie v súčasnosti prebiehajú dve verejné konzultácie týkajúce sa odpadového hospodárstva, pričom určené lehoty prijímania dotazníkov budú čoskoro ukončené.

1. Verejné konzultácie o obehovom hospodárstve

Obehovému hospodárstvu ako jednej zo svojich priorít venuje Európska komisia adekvátnu pozornosť. Cieľom verejných konzultácií v tejto oblasti je zhromaždiť názory na hlavné politické možnosti vypracovania nového ambiciózneho prístupu k obehovému hospodárstvu. Príspevky zainteresovaných strán pomôžu pripraviť nový akčný plán, ktorý má byť predstavený do konca roku 2015.

Termín ukončenia verejných konzultácií o obehovom hospodárstve je 20.8.2015 a zapojiť sa do nich môžete prostredníctvom online dotazníka, ktorý je k dispozícii TU.

2. Verejné konzultácie k fungovaniu trhu odpadového hospodárstva EÚ

Odpadové hospodárstvo EÚ má veľký potenciál rastu spojeného s tvorbou nových pracovných miest. Práve preto, ale aj vzhľadom k plánovanému prechodu na obehové hospodárstvo, chce Európska komisia prehĺbiť svoje poznatky o európskom trhu odpadového hospodárstva. Dôraz pritom kladie na možné regulačné obmedzenia. Cieľom tejto konzultácie je identifikácia a porozumenie spomínaných obmedzení, ktoré môžu narúšať trh recyklácie a zhodnotenia.

Verejné konzultácie k fungovaniu trhu odpadového hospodárstva EÚ potrvajú do 4.9.2015 a zapojiť sa do nich môžete prostredníctvom online dotazníka, ktorý je k dispozícii TU.