Vernisáž výstavy a festival environmentálneho filmu
Foxconn Slovakia, spol. s r.o. a Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, Trnavským samosprávnym krajom, ADVERTA, s

plagat_enviro_vernisaz_smallFoxconn Slovakia, spol. s r.o. a Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, Trnavským samosprávnym krajom, ADVERTA, s.r.o. a ENVI-GEOS Nitra s.r.o.Vás pozývajú na na vernisáž výstavy VIA NATURAE a festival environmentálneho filmu, ktorý sa uskutoční vo Vlastivednom múzeu na Rázusovej ulici č. 6 v Hlohovci. Zároveň budú oceneným autorom odovzdané vecné ceny.

Dňa 15. februára 2012 o 15:00 hod. slávnostná vernisáž otvorí výstavu víťazných kresieb, malieb, grafiky i fotografií prvého ročníka súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže. Výstava potrvá do 2. marca 2012. Cieľom súťaže bolo sprístupniť mladým ľuďom pohľad na prírodu a životné prostredie nielen cez knihy a teórie, ale prostredníctvom umeleckého a tvorivého vyjadrenia pomôcť vytvárať trvalejší a hlbší vzťah k prírode a zároveň dať možnosť vyjadriť svoj pohľad na problémy životného prostredia.

Od 15. februára do 21. apríla 2012 bude v priestoroch múzea zároveň prebiehať 10. ročník festivalu environmentálneho filmu.