Vláda dala novele zákona zelenú
10. októbra 2012 v rámci 29. schôdze vlády Slovenskej republiky bol schválený s pripomienkami návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

10. októbra 2012 v rámci 29. schôdze vlády Slovenskej republiky bol schválený s pripomienkami návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň bol schválený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V najbližšom období bude návrh predložený na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

Prerokovávaný materiál nájdete:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/660 

Informácia o schválení zákona na stránke Ministerstva životného prostredia SR:

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-otktober-2012/vlada-odobrila-novelu-zakona-odpadoch.html 


O ďalšom vývoji legislatívneho procesu k návrhu zákona o odpadoch Vás budeme priebežne informovať.