Materiál predložený Národnej rade Slovenskej republiky
Dňa 9. decembra 2009 bol návrh nového zákona o obaloch predložený na rokovanie Vlády Slovenskej republiky a následne dňa 16

Dňa 9. decembra 2009 bol návrh nového zákona o obaloch predložený na rokovanie Vlády Slovenskej republiky a následne dňa 16.12.2009 bol prerokovaný Vládou SR. Pripomienky, ktoré vláda SR vzniesla k návrhu nového zákona o obaloch a súvisiacich vykonávacích predpisom, sú iba formálneho charakteru.

Vládou schválený návrh zákona o obaloch vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov bol 7. januára 2010 zaslaný Národnej rade Slovenskej republiky.

Materiál predložený Národnej rade Slovenskej republiky:

Návrh zákona o obaloch (doc)


Návrh vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch (doc)


Návrh vyhlášky o zozname zálohovaných obalov (doc)


Dôvodová správa k návrhu zákona o obaloch (doc)