27. 04. 2010

Vládou schválený zákon o obaloch zaslaný do NR SR

Vážení klienti,ako sme Vás už prostredníctvom legislatívneho servisu informovali, návrh nového zákona o obaloch prechádza legislatívnym procesom

Vážení klienti,

ako sme Vás už prostredníctvom legislatívneho servisu informovali, návrh nového zákona o obaloch prechádza legislatívnym procesom.

Dňa 9. decembra 2009 bol návrh nového zákona o obaloch predložený na rokovanie Vlády Slovenskej republiky a následne dňa 16.12.2009 bol prerokovaný Vládou SR. Pripomienky, ktoré vláda SR vzniesla k návrhu nového zákona o obaloch a súvisiacich vykonávacích predpisom, sú iba formálneho charakteru.

Vládou schválený návrh zákona o obaloch vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov bol 7. januára 2010 zaslaný Národnej rade Slovenskej republiky.

 

Materiál predložený Národnej rade Slovenskej republiky:

Návrh zákona o obaloch

Návrh vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Návrh vyhlášky o zozname zálohovaných obalov

Dôvodová správa k návrhu zákona o obaloch

Prehľad zmien nového návrhu zákona o obaloch voči súčasne platnej legislatíve si môžete stiahnuť TU.