Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch späť v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch bola dňa 24

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch bola dňa 24.1.2011 opätovne zaradená do medzirezortného pripomienkového konania.


Prvé medzirezortné pripomienkové konanie sa konalo od 3. 12. do 23. 12. 2010. Z dôvodu rozsiahlych zmien, ktoré vyplynuli z akceptácie pripomienok uplatnených v rámci predošlého medzirezortného  pripomienkového konania  bola táto vyhláška opätovne zaradená do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bude trvať do 1. 2. 2011.


Materiál vyhlášky:

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch


ENVI-PAK sa zúčastní medzirezortného pripomienkového konania, počas ktorého bude zastupovať záujmy svojich klientov a  miest a obcí zapojených do systému ENVI-PAK. Verejnosť sa môže aktívne zúčastniť medzirezortného pripomienkového konania po bezplatnom zaregistrovaní sa na portáli https://lt.justice.gov.sk/.