Vyhláška o zálohovaní obalov v Zbierke zákonov
Dňa 25. marca 2010 vyšla v Zbierke zákonov Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zálohovaní obalov na nápoje

paragrafDňa 25. marca 2010 vyšla v Zbierke zákonov Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zálohovaní obalov na nápoje. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Znenie vyhlášky si môžte stiahnuť tu:

Vyhláška o zálohovaní obalov na nápoje