Výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce 2011
Na druhom ročníku konferencie Samospráva a separovaný zber 2011 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku

Na druhom ročníku konferencie Samospráva a separovaný zber 2011 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku. Víťazi súťaže si rozdelili finančné ceny v hodnote 10.500 €, ktoré môžu investovať do rozvoja a podpory separovaného zberu odpadov. Ocenenia v jednotlivých kategóriách si odniesli mestá a obce:  • Najlepšie mesto / obec v separovaní papiera – mesto Šaľa
  • Najlepšie mesto / obec v separovaní plastu – obec Šárovce
  • Najlepšie mesto / obec v separovaní skla – mesto Stará Ľubovňa
  • Najlepšie mesto / obec v separovaní nápojových kartónov – obec Košeca
  • Mesto / obec s najlepšie separujúcimi obyvateľmi  – mesto Skalica
  • Mesto / obec s najlepšie vybudovanou infraštruktúrou separovaného zberu – mesto Stupava
  • Mesto / obec s najvyššou efektivitou separovaného zberu – mesto Kysucké Nové Mesto
  • Mesto / obec s mimoriadnym počinom v oblasti odpadového hospodárstva – mesto Žiar nad Hronom – za rozšírenie komodít separovaného zberu odpadov nad rámec legislatívnych povinností.


  • Hlavná cena – Najlepšie separujúce mesto / obec na Slovensku v roku 2011 putovala do Liptovského Mikuláša.
img_107_5500