ZELENÝ BOD – osveta a vzdelávanie v obchodných centrách
Oprávnená organizácia ENVI-PAK využila i jeseň 2009 na osvetu a vzdelávanie občanov

Oprávnená organizácia ENVI-PAK využila i jeseň 2009 na osvetu a vzdelávanie občanov. Od polovice októbra do polovice novembra venovala ešte väčšiu pozornosť šíreniu environmentálnych myšlienok medzi ľuďmi. Keďže čoraz viac ľudí trávi svoj voľný čas v obchodných centrách, v ôsmich slovenských mestách mali návštevníci možnosť poradiť sa o separovaní odpadu. V uličkách obchodných centier ľudí informovali neprehliadnuteľní maskoti – milé postavičky stvárňujúce ochrannú známku ZELENÝ BOD, ktorá sama o sebe je propagáciou environmentálneho povedomia a ochotou výrobcov investovať prostriedky do systému, ktorého hlavnou úlohou je propagácia a zavádzanie separovania odpadu medzi obyvateľmi.

Počas októbrových a novembrových piatkov a sobôt bolo možné stretnúť maskotov v týchto mestách:

  • 16. október 2009 – Obchodné centrum Optima v Košiciach
  • 17. október 2009 – Obchodné centrum MAX v Prešove
  • 23. október 2009 – Obchodné centrum Galéria v Trnave
  • 24. október 2009 – Polus City Center v Bratislave
  • 30. október 2009 – Obchodné centrum Dubeň v Žiline
  • 31. október 2009 – Obchodné centrum Tulip v Martine
  • 6. november 2009 – Obchodné centrum Europa v Banskej Bystrici
  • 7. november 2009 – Obchodné centrum Mlyny v Nitre

Informácie o správnom triedení odpadu si mohli návštevníci odniesť so sebou na praktických informačných letákoch a svoju uvedomelosť a pozitívny prístup k životnému prostrediu mohli vyjadriť i nosením silikónového náramku, ktorý dostali od našich maskotov.