ZELENÝ BOD popularizuje medzi mladými ľuďmi separovanie odpadu
ZELENÝ BOD na Slovensku štartuje iniciatívu, ktorej cieľom je ukázať mladým ľuďom, ako môžu aj oni prispieť k zlepšeniu životného prostredia

ZELENÝ BOD na Slovensku štartuje iniciatívu, ktorej cieľom je ukázať mladým ľuďom, ako môžu aj oni prispieť k zlepšeniu životného prostredia. ENVI-PAK, a.s., prevádzkovateľ systému ZELENÉHO BODU na Slovensku je partnerom najväčšieho letného hudobného festivalu na Slovensku – Bažant Pohoda 2007. Túto hudobnú udalosť využije na začatie ďalšej etapy dlhodobej osvety na podporu separácie odpadov z obalov. Symbolom komunikácie sa stal štýlový, zelený náramok so symbolom ZELENÝ BOD. Návštevníci festivalu si ho budú môcť „vyseparovať“ a zároveň sa pritom dozvedieť o princípoch a zmysle separovania odpadu.

ENVI-PAK na Pohode odštartuje dlhodobú kampaň na podporu separovaného zberu. Cieľom projektu je zvýšenie ekologického povedomia na Slovensku, ktoré môže výrazne ovplyvniť čistotu okolia. Podpora separácie odpadu môže byť pritom prvým krokom komplexnej zmeny prístupu k životnému prostrediu. „Separovanie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejších miest a obcí, ale prispieva aj k zlepšeniu klímy na Zemi, šetreniu vzácnych prírodných zdrojov.Vďaka separovaniu odpadu bolo v krajinách, západnej Európy, kde tak robia od roku 1994 vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej, v porovnaní s krajinami kde sa odpad neseparuje,“ hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka a predsedkyňa predstavenstva ENVI-PAK, a.s..

ENVI-PAK využije svoju prítomnosť na festivale Bažant Pohoda (20. – 21. júla 2007) na intenzívnu komunikáciu s účastníkmi podujatia, počas ktorej im umožní získať informácie o separácii odpadov z obalov, ale aj o registrovanej známke „ZELENÝ BOD“. Toto logo na obaloch výrobkov znamená, že výrobca produktu sa zapája do separácie odpadov z obalov prostredníctvom systému ZELENÉHO BODU a správa sa tak zodpovedne k životnému prostrediu.

Štýlový náramok so zeleným bodom, ktorý dostanú účastníci festivalu Bažant Pohoda, bude ZELENÝ BOD a ENVI-PAK, vo svojej komunikácii s mladými ľuďmi využívať aj počas nasledujúcich mesiacov. „Náramok sa stane poznávacím znakom tých, ktorým záleží na životnom prostredí a chcú pre jeho zlepšenie aj niečo konkrétne vykonať“, dodáva Nováková. ENVI-PAK bude aj počas nasledujúcich mesiacov pokračovať v aktivitách na podporu ekologicky zameraných škôl i separujúcich obcí.

Súčasťou komunikácie je aj nová internetová stránka www.zelenybod.sk . Na tejto stránke nájdu návštevníci informácie o tom, prečo je dobré separovať odpad, ako treba separovať odpad, akým spôsobom prispieva separovanie odpadu k zlepšeniu životného prostredia. Stránka taktiež obsahuje informácie o tom ako funguje systém ZELENÉHO BODU na Slovensku a vo svete. Samozrejmosťou budú aj informácie o výrobkoch, na ktorých je možné nájsť logo ZELENÝ BOD a o aktivitách, ktoré ENVI-PAK a ZELENÝ BOD vykonávajú na Slovensku.