Za environmentálne správanie odmení EK aj naše mestá
Dovoľujeme si Vás informovať, že ekologické ocenenia miest, ktoré udeľuje Európska komisia, sa rozšíria aj na menšie mestá

Dovoľujeme si Vás informovať, že ekologické ocenenia miest, ktoré udeľuje Európska komisia, sa rozšíria aj na menšie mestá. Nová iniciatíva Európskej komisie s názvom Green Leaf je zameraná na mestá s počtom obyvateľov od 50 tisíc až do 100 tisíc.

Prostredníctvom spomínanej iniciatívy budú odmenené menšie mestá, ktoré sa svojimi aktivitami správajú zodpovedne k životnému prostrediu, podporujú ekologický rozvoj a vznik zelených pracovných miest a zároveň rozvíjajú u svojich občanov povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia.

Európska komisia oceňuje európske veľkomestá za environmentálnu oblasť od roku 2008, kedy bol spustený projekt European Green Capital Award. „Najzelenším“ mestom roka 2015 sa stalo mesto Bristol (Anglicko). Toto mesto sa o ocenenie zaslúžilo tým, že približne 34 % rozlohy mesta tvoria zelené plochy, pešo chodí do práce skoro pätina obyvateľov mesta, viac ako 90 % obyvateľov žije v 300 metrovej vzdialenosti od najbližšieho parku alebo vodného toku a v priebehu 10 rokov sa zvýšila energetická účinnosť obytných domov v Bristole o 25 %.

Green Leaf je iniciatíva, ktorou sa rozšíria ekologické ocenenia aj na menšie mestá Európskej Únie.

V prípade záujmu môžete svoje mesto prihlásiť na adrese ENV-EUROPEAN-GREEN-LEAF@ec.europa.eu do 31. 3. 2015.

Spoločnosť ENVI–PAK, a.s. Vám ponúka pomoc pri prihlasovaní a spracovaní podkladov do projektu Green Leaf.