27. 04. 2010

Zákon o obaloch na pláne rokovania NRSR; zákon o odpadoch opäť otvorený

Vážení klienti,dovoľte, aby sme Vás opätovne informovali o priebehu legislatívneho procesu týkajúceho sa nového zákona o obaloch

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vás opätovne informovali o priebehu legislatívneho procesu týkajúceho sa nového zákona o obaloch.

Dnes – 2. februára 2010 o 13:00 hod. začalo rokovanie 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Vládny návrh zákona o obaloch (tlač 1383) je zaradený ako 29. bod programu jej rokovania (prvé čítanie).

 

Podľa nám dostupných informácií sa na Ministerstve životného prostredia SR v súčasnosti pripravuje aj novela zákona o odpadoch, ktorá bude predložená v rámci legislatívneho procesu k návrhu zákona o obaloch. Jej hlavným cieľom je odstránenie legislatívno-technických chýb, ktoré boli urobené pri poslednej novele zákona o odpadoch. Znamená to, že z pohľadu MŽP nejde o návrhy na obsahové zmeny v súčasnom znení zákona o odpadoch. Avšak, vzhľadom na opätovné otvorenie zákona o odpadoch, nie sú vylúčené aj prípadné snahy o iné, zásadnejšie novelizačné návrhy k tomuto zákonu.

O ďalšom vývine v oblasti legislatívy Vás budeme informovať.