Zákon o obaloch v praxi - Výkazy
  Doba trvania: 10:00 - 13:00 Termíny a miesta konania:  BRATISLAVA 12

 

Doba trvania: 10:00 - 13:00


Termíny a miesta konania: 

BRATISLAVA • 12.4.2011  Bratislava: Business center ARUBA, Galvaniho 7/D (termín prihlásenia je do 8.4.2011)
 • 20.4.2011  Bratislava: ENVI-PAK, Galvaniho 7/B (termín prihlásenia je do 18.4.2011)
 • 28.4.2011  Bratislava: ENVI-PAK, Galvaniho 7/B(termín prihlásenia je do 26.4.2011)
 • 4.5.2011    Bratislava: ENVI-PAK, Galvaniho 7/B (termín prihlásenia je do 2.5.2011)
 • 11.5.2011  Bratislava: Business center ARUBA, Galvaniho 7/D (termín prihlásenia je do 9.5.2011)
 BANSKÁ BYSTRICA • 13.4.2011 Banská Bystrica: Hotel DIXON, Švermova 32 (termín prihlásenia je do 11.4.2011)
 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA • 15.4.2011 Praha: Holiday Inn Prague Congress Centre, Na Pankráci 15/1684 (termín prihlásenia je do 13.4.2011)Program seminára:

Zákon o obaloch v praxi


 •  Zákon o obaloch č. 119/2010 - povinnosti vyplývajúce zo súčasnej platnej legislatívy
 • Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch č. 91/2011 Z.z.
 • Vyhláška MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje č. 81/2011 Z.z.
 • Výkazy :
  • Štvrťročné výkazy, ich vyplňovanie (merná jednotka, doručovanie, finalizácia) a ich prílohy
  • PRO FORMA VÝKAZ  a jeho význam (registrácia, plánovanie, finančný režim)
  • Elektronické výkazníctvo
  • Termíny zasielania výkazov  (Pro – forma výkaz, štvrťročné výkazy)
  • Odpovede na  často kladené  otázky klientov

 • Aktuálny vývoj legislatívy


 • Diskusia,  Rôzne
 • ZáverZároveň by sme si dovolili požiadať Vás, aby ste sa prihlásili na termín, ktorý Vám vyhovuje,  na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.