Zákon o obaloch vstúpil do platnosti
1. apríla 2010 bol v Zbierke zákonov publikovaný pod číslom 119/ 2010 Z. z. zákon o obaloch

1. apríla 2010 bol v Zbierke zákonov publikovaný pod číslom 119/ 2010 Z. z. zákon o obaloch. Týmto krokom sa zavŕšil legislatívny proces a zákon o obaloch vstúpil do platnosti, účinnosť nadobudne dňa 1. 5. 2010.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že nadobudnutím účinnosti nového zákona skončí platnosť zákona 529/ 2002 Z. z. o obaloch, ako i s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.

Vykonávacie predpisy k novému zákonu o obaloch (119/2010 Z. z.), ktoré budú mať významný vplyv na aplikáciu zákona v praxi, sú v príprave. Spustenie medzirezortného pripomienkovacieho konania očakávame čoskoro.