Zákon č. 119/2010 o obaloch vstúpil do platnosti

1. apríla 2010 bol v Zbierke zákonov publikovaný pod číslom 119/ 2010 Z. z. zákon o obaloch. Účinnosť nadobudne dňa 1. 5. 2010.

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 1. apríla 2010 bol v Zbierke zákonov publikovaný pod číslom 119/ 2010 Z. z. zákon o obaloch.

Týmto krokom sa zavŕšil legislatívny proces a zákon o obaloch vstúpil do platnosti, účinnosť nadobudne dňa 1. 5. 2010.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že nadobudnutím účinnosti nového zákona skončí platnosť zákona 529/ 2002 Z. z. o obaloch, ako i s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.

Vykonávacie predpisy k novému zákonu o obaloch (119/2010 Z. z.), ktoré budú mať významný vplyv na aplikáciu zákona v praxi sú v príprave.

Spustenie medzirezortného pripomienkovacieho konania očakávame čoskoro.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

Plné znenie zákona o obaloch

Úplné znenie zákona o obaloch 119/2010 si môžete stiahnuť TU.