Zákon o odpadoch otvorený
Program 18. schôdze NR SR so začiatkom 17. 05. 2011, uvádza okrem iného v prvom čítaní prerokovanie Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana ZÁHUMENSKÉHO, Magdy KOŠÚTOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Ľuboša MARTINÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Program 18. schôdze NR SR so začiatkom 17. 05. 2011, uvádza okrem iného v prvom čítaní prerokovanie Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana ZÁHUMENSKÉHO, Magdy KOŠÚTOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Ľuboša MARTINÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač č. 351).

Predmetný návrh novely zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa vzťahuje výlučne na ustanovenie § 18 ods. 6, 7 a 8 tohto zákona, s návrhom na presun kompetencie OÚŽP v konaní podľa § 18 ods. 7 a nasl. zákona na príslušnú obec, a to v prípadoch nepovoleného uloženia komunálnych a drobných stavebných odpadov. Táto právna úprava sa nijako nedotýka činnosti spoločností, ktoré balia alebo plnia výrobky do obalov, dovážajú prázdne alebo naplnené obaly alebo vyrábajú obaly.

Keďže je tu však snaha zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v parlamente otvárať, môžu sa v priebehu procesu pripomienkovania návrhu vyskytnúť ďalšie pripomienky poslancov, ktoré môžu predložený návrh zásadne zmeniť aj s dopadom na činnosti horeuvedených spoločností. Preto budeme predmetný návrh monitorovať. O výsledku Vás budeme informovať.Kompletný materiál nájdete na tejto adrese: http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=5&ID=351