29. 11. 2013

Záverečné stanovisko POH Prešovského kraja

Dnes 29.11.2013 bolo zverejnené záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015

Dnes 29.11.2013 bolo zverejnené záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015.

Po zverejnení záverečného stanoviska bude nasledovať vydanie všeobecne záväznej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje záväzná časť POH kraja vo Vestníku vlády SR. Od zverejnenia všeobecne záväznej vyhlášky vo Vestníku začne plynúť štvormesačné obdobie na vypracovanie POH pôvodcov a obcí.

O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.