Zhodnocovanie odpadov z obalov za rok 2009
V piatok, 26.2.2010 v súlade s platnou legislatívou (v zmysle § 9 ods. 6 v nadväznosti na § 8 ods

V piatok, 26.2.2010 v súlade s platnou legislatívou (v zmysle § 9 ods. 6 v nadväznosti na § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov) sme predložili Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za našich klientov zapojených do systému „ZELENÝ BOD“ v kalendárnom roku 2009.

V hlásení sú v súlade s platnou legislatívou (podľa § 10 ods. 2 zákona o obaloch) uvedené sumarizované údaje za obdobie roku 2009, ktoré preukazujú splnenie zákonnej povinnosti povinných osôb zapojených do nášho systému, za objemy obalov, ktoré nám klienti počas roka 2009 nahlásili.

Všetkým klientom a partnerom ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.