Žiaci z Devínskej Novej Vsi si precvičili vedomosti ako triediť
V základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi sme si preverili vedomosti šiestakov a siedmakov o význame triedenia odpadu pre človeka a životné prostredie

V základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi sme si preverili vedomosti šiestakov a siedmakov o význame triedenia odpadu pre človeka a životné prostredie. Väčšina z prítomných školákov vie, do akého kontajnera aký odpad patrí a v domácnosti odpad aj triedia. V menšine boli tí, ktorí nepovažujú triedenie odpadu za dôležité a nikto ich k tomu nevedie.

prednaska_dnv prednaska_dnv2

Preto sme sa ich pozornosť snažili zaujať takými informáciami, ako je čas rozkladu rôznych druhov odpadov v prírode a jeho vplyvu na prírodu alebo, čo všetko sa dá vyrobiť z vytriedeného odpadu a koľko energie sa pri tom ušetrí.

Práve v lokalite Devínskej Novej Vsi v súčasnosti prebieha likvidácia jednej z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku, ropného odpadu (gudrónov) z priemyselnej výroby, ktorý začali odvážať z tejto atraktívnej bratislavskej lokality na likvidáciu. Snáď sa mladí ľudia aj pod vplyvom tejto reality začnú viac zaujímať a starať o svoje okolie.