Získali sme ZLATÚ LUPU 2010
Za rok 2010 získala oprávnená organizácia ENVI-PAK od spoločnosti Astraia certification s

zlata-lupa_smallerZa rok 2010 získala oprávnená organizácia ENVI-PAK od spoločnosti Astraia certification s.r.o. ZLATÚ LUPU za najefektívnejšie udržiavaný manažérsky systém v roku 2010. 

Ocenenie je pre nás motiváciou neustále nielen udržať štandard manažérskych systémov, pre ktoré je oprávnená organizácia ENVI-PAK certifikovaná, ale neustále tento štandard zdokonaľovať a zlepšovať.

ENVI-PAK  je už viac než rok certifikovaným integrovaným systémom manažérskej kvality. Zavedenie integrovaného manažérstva kvality začiatkom roka 2010 potvrdilo, že v oprávnenej organizácii ENVI-PAK prebieha účinné plánovanie zdrojov a rozvoja, a zároveň máme jednoznačne stanovené zodpovednosti, právomoci a postupy výkonu činností a procesov. Získavanie, analyzovanie a výmena informácií sú efektívne a na vysokej úrovni, v spoločnosti ENVI-PAK je zavedený účinný mechanizmus samokontroly a kontroly.