Zoznámte sa s príbehom papiera
Ak sa chcete zoznámiť s Príbehom papiera, jeho históriou, súčasnosťou a využitím ako materiálu, príďte na výstavu s rovnomenným názvom, ktorá sa koná od 1

 

 

Ak sa chcete zoznámiť s Príbehom papiera, jeho históriou, súčasnosťou a využitím ako materiálu, príďte na výstavu s rovnomenným názvom, ktorá sa koná od 1.2. do 28.2. 2015 v nákupnom centre AVION Bratislava, denne od 9:00 do 19:00 hod. Vstup je zdarma a výstavu nájdete v priestore nákupného centra pri zimnom štadióne. Spoločnosť ENVI-PAK je partnerom výstavy, ktorú organizuje agentúra Ideapark a obsahom ktorej sú okrem exponátov z papiera aj ukážky papierového nábytku, sady výukových materiálov s obrázkami, týkajúcimi sa napríklad výroby, histórie a recyklácie papiera. Po predchádzajúcej dohode Vám radi predvedieme proces výroby papiera z recyklátu.

pribeh_papiera1 pribeh_papiera2

Súčasťou výstavy je taktiež dielňa, kde si môžu návštevníci vyskúšať svoju zručnosť pri stavaní modelov z kartónu, vlnitej lepenky či papiera. Pre každého návštevníka výstavy sú pripravené malé darčeky. Špeciálne pre základné školy je pripravená súťaž o hodnotné ceny od ENVI-PAK a ďalších partnerov výstavy, určenej verejnosti aj väčším skupinám detí, žiakov a študentov. Z organizačných dôvodov sa skupiny musia nahlásiť vopred prostredníctvom e-mailovej adresy papir@ideapark.cz.

 

 pribeh_papiera3 pribeh_papiera4

Pravidlá súťaže:

· prihlášku do súťaže pošlite na adresu papir@ideapark.cz s priloženým menným zoznamom súťažného tímu,

· súťaže sa zúčastňuje 6 zástupcov každej školy (vo veku 8-15 rokov),

· usporiadatelia pošlú návrhy termínov, kedy sa môže súťažný tím dostaviť,

· tím bude spoločne pracovať na stavbe jedného modelu počas doby max. 4 hodín,

· kritériá pre model: papierový alebo kartónový model podľa vlastného uváženia,

· materiál a pomôcky dostanú k dispozícii žiaci v našej dielni,

· porotu tvoria zástupcovia usporiadateľskej agentúry, zástupcovia nákupného centra a zástupcovia ENVI-PAK,

· uzávierka súťaže: streda 24.2. 2015,

· vyhlásenie výsledkov: piatok 27.2. 2015 v priestoroch výstavy, čas spresníme,

· víťazný model bude vystavený na ďalšej výstave Príbeh papiera, ktorá bude putovať po Slovensku,

· členovia víťazného tímu budú odmenení,

· výhry z tejto súťaže nie sú právne vymáhateľné,

· sťažnosti a reklamácie rieši organizátor, v prípade sporu je stanovisko organizátora konečné,

· prihlásením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.