Ak občania znečistia nádobu na triedený zber odpadom, ktorý do nej nepatrí, zaplatia ju sami
Triedený odpad sa najčastejšie sústreďuje na štyri hlavné komodity, a to na papier, plast, sklo a kovy. Pri správnom triedení môže putovať na ďalšie zhodnotenie. Čo však v prípade, ak obyvateľ vhodí do nádoby nevhodný či znehodnotený odpad? Je možné obsah takejto nádoby na triediacej linke dotriediť?

V prípade znečisteného triedeného odpadu by mala zberová spoločnosť pri vývoze vizuálne zhodnotiť, či je nádoba znečistená nad 50 % iným, než triedeným odpadom. V takýchto prípadoch je zvyčajne privolaný zástupca obce, ktorý stav znečistenia zhodnotí. Ak má obec na stav znečistenia iný názor než zberová spoločnosť, je privolaná OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov), ktorá vykoná analýzu odpadu vysypaním nádoby.

Obyvatelia by mali dbať na to, aký odpad kam triedia. Ak je nádoba na triedený zber znečistená nad 50 % inými odpadmi, napríklad zvyškami z jedál, znečisteným alebo mastným odpadom, kadávermi z uhynutých zvierat a podobne, a druhotné suroviny už nie je možné využiť, potom takýto obsah neputuje na dotriedenie, ale je nutné ho odovzdať na skládku odpadu. Takto znečistený zber OZV nepreplatí, ostane to na obci a jej obyvateľoch. Inými slovami, občania takto znehodnotený odpad uhradia sami. V takýchto prípadoch sa upozorňuje daná obec ako pôvodca odpadu, aby sa podobnej situácii snažili vyvarovať.

Za znečistený triedený odpad v nádobách môže najmä nezodpovedný prístup obyvateľov. Najčastejšie bývajú nádoby znečistené komunálnym odpadom, rôznymi pomyjami, zdochlinami alebo iným odpadom, ktorý do daných nádob nepatrí (napríklad nadrozmerný odpad – plastové stoličky a iné).