Ako sa pred kontajnermi vyhnúť stretnutiu s medveďmi?
ENVI - PAK v spolupráci so SIŽP spustili 22. 10. informačnú kampaň ako znížiť riziko pohybu medveďa hnedého a inej voľne žijúcej zveri v blízkosti kontajnerov viacerých miest a obcí Slovenska.

Informačná kampaň formou umiestnenia edukačných plagátov a nálepiek na kontajnery alebo uzatvorené kontajnerové stojiská bude prebiehať v 184 mestách a obciach s častejším výskytom medveďa hnedého a inej voľne žijúcej zveri, ktorá vyberá zvyšky jedál z kontajnerov. Znečisťuje tým okolie, ohrozuje ľudí a v konečnom dôsledku aj samých seba rôznymi zraneniami.

Riaditeľka pre komunikáciu ENVI - PAK Katarína Kretter otvorila kampaň spoločne s generálnym riaditeľom SIŽP Jánom Jenčom a starostkou obce Demänovská dolina Ľubomírou Klepáčovou, kde majú nejednu skúsenosť s vyčíňaním zveri pri kontajneroch.  „Samosprávy, ale aj podnikateľské subjekty môžu zabezpečiť okolie kontajnerov viacerými spôsobmi, napríklad môžu využiť zamrežované stojiská, samostatné nádoby so zabezpečením proti prístupu zvierat či elektrický ohradník,“ hovorí Ján Jenčo. Nezabezpečené kontajnery alebo výskyt zvierat v okolí kontajnerov môžu obyvatelia miest a obcí nahlásiť na bezplatnú Zelenú linku MŽP.

Slovenská inšpekcia životného prostredia kontrolami zistila, že zvieratá nevyberajú odpad len zo zmesových kontajnerov, v ktorých častokrát nachádzajú zvyšky jedál. „Pozor si treba dať aj na to, čo vyhadzujeme do žltých nádob na plasty alebo do červených nádob na kovy. Do týchto kontajnerov vhadzujeme iba obaly bez zvyškov nápojov a potravín. Obaly v ohrozených mestách a obciach lesnou zverou je potrebné pred vyhodením opláchnuť úžitkovou vodou,“ hovorí Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK a dodáva: „Správne triedenie odpadu je jednou z možností, ako zabezpečiť prevenciu pred výskytom zvierat v okolí kontajnerov. Preto je veľmi dôležité neustále edukovať a informovať ľudí ako odpad dôsledne triediť.“

Prípadov, kedy ľudia spozorovali divé zvieratá v blízkosti svojich domovov, je hneď niekoľko. Svoje o tom vie aj starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová: „Kontajnery pri rodinných domoch sú ideálnym zdrojom potravy viacerých zvierat. Mali sme tu už medveďov, líšky, kuny aj inú voľne žijúcu zver. Ak v kontajneroch tieto zvieratá raz niečo nájdu, opakovane sa vracajú. Okrem neporiadku, ktorý robia okolo kontajnerov, robia aj pomerne veľký hluk. Navyše, obyvatelia obce majú obavy, že ich tieto zvieratá napadnú.“ Pri vyhodení odpadu je preto potrebné, aby ľudia vrecia s odpadom zaviazali, kontajner vždy poriadne zatvorili a hlavne, aby nenechávali odpad mimo kontajnerových nádob, pretože láka divú zver.

Odborníci tvrdia, že vidieť divé zvieratá pri ľudských obydliach dnes nie je až taký nezvyčajný jav. Zvieratá vyhľadávajú ľahko dostupnú, vysoko kalorickú potravu a približujú sa viac k ľuďom. Pri priamom kontakte však odporúčajú, aby ľudia zachovali pokoj. Čo teda robiť, keď sa so zvieraťom stretneme pri kontajneri? „V prvom rade sa k divej zveri nepribližujte, neplašte ju a ani ju neodháňajte. Odporúčame tiež ľuďom, aby tieto zvieratá nekŕmili, lebo keď ich raz naučíme na zvyšky z potravín, tak sa do daných lokalít budú opakovane vracať. Preto je aj veľmi dôležité, aby ľudia nehádzali zvyšky potravín a odpadky na zem v blízkosti kontajnerov, a aby kontajnerové nádoby riadne zatvárali,“ uzatvára Michal Haring zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Tlačovú správu si môžete pozrieť TU.