15. 10. 2021

Aktualizácia vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa očakáva v novembri

Aktualizácia vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa očakáva v novembri
Ministerstvo životného prostredia SR 13.10.2021 informovalo ohľadom vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Platné znenie tejto vyhlášky ustanovuje, že ekonomicky oprávnené výdavky je možné použiť len v roku 2021, a to z dôvodu, že pre ďalšie obdobie mala byť použitá metodika k tzv. „ekomodulácii“. Metodiku pripravuje Európska komisia a členským štátom EÚ mala byť dostupná na jar 2021. Vzhľadom na skutočnosť, že metodika stále nie je k dispozícii, MŽP SR pracuje na aktualizácii vyhlášky, ktorá umožní stanoviť sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022. Táto vyhláška bude aktualizovaná po konzultáciách s dotknutými subjektami najneskôr v novembri 2021.