Budúcnosť financovania separovaného zberu na konferencii v Banskej Bystrici

ENVI-PAK ocenil najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku finančnou odmenou 10

Rozdali sme ocenenia

konferencia_samosprava-a-separovany-zber-2010_webENVI-PAK ocenil najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku finančnou odmenou 10.500 €. Dňa 30. septembra 2010 sa za bohatej účasti zástupcov miest a obcí v Banskej Bystrici konala konferencia Samospráva a separovaný zber – BUDÚCNOSŤ FINANCOVANIA SEPAROVANÉHO ZBERU V MESTÁCH A OBCIACH NA SLOVENSKU. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva a výstavby SR. Organizátori konferencie, oprávnená organizácia ENVI-PAK a Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie SLICPEN, na konferencii zároveň vyhlásili výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce.

Priemerný slovenský občan za rok vyseparuje približne 26 kg odpadu. Európsky priemer, ktorý by malo Slovensko dosiahnuť je na úrovni cca 56 kg na občana ročne. Zvýšenie úrovne triedenia odpadu je úlohou miest a obcí, na ktorých územiach vzniká komunálny odpad a ktorým úlohu zabezpečovať separovanie ukladá i zákon. Pre obce je však prevádzkovanie separovaného zberu odpadov finančne náročné.  Poslankyňa NR SR a zároveň členka výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing. Jarmila Tkáčová uistila mestá a obce o podpore zo strany štátu a ocenila, že v neľahkej dobe krízy na poli druhotných surovín ENVI-PAK ponúkol mestám a obciam pomoc v podobe PRIAMEJ finančnej podpory separovaného zberu odpadov.

Priama finančná podpora vychádza zo zásad a nastavení, ktoré fungujú v západných európskych krajinách už veľa rokov. Inšpiráciou môže byť susedná Česká republika, kde sa po rozdelení štátu nevydali systémom podpory prostredníctvom tretej osoby – Recyklačného fondu, ale priemysel podporuje mestá a obce priamo. Skúsenosti s rastom príspevkov a investíciami, ktoré za tieto finančné prostriedky mestá a obce urobili, na konferencii odprezentoval Ing. Martin Vaněček, člen Komisie životného prostredia Svazu měst a obcí ČR, ktorý je zároveň vedúci odboru životného prostredia Magistrátu mesta Brno. Zástupcovia autorizovanej obalovej společnosti EKO-KOM a miest a obcí susednej Českej republiky popísali konkrétne skúsenosti s investíciami pochádzajúcimi z priemyslu.

Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK zhrnula všetky formy podpory, ktoré systém ENVI-PAK mestám a obciam od septembra 2010 ponúka. Okrem priamej finančnej podpory je to najmä poradenstvo v optimalizácii nastavenia separovaného zberu a v zvyšovaní jeho efektivity, a tiež podpora pri vzdelávaní a motivovaní občanov, aby sa zapájali do triedenia odpadov. Tiež vysvetlila, že: „Systém PRIAMEJ spolupráce miest a obcí s výrobcami a dovozcami balených výrobkov môže v prípade jasných pravidiel efektívne fungovať aj za súčasných podmienok a legislatívneho nastavenia. Na Slovensku má systém PRIAMEJ spolupráce veľký potenciál, keďže v iných krajinách už desaťročia efektívne funguje.“

symbolicky-sek_webSúčasťou konferencie bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku. Víťazi súťaže si rozdelili finančné ceny v hodnote 10.500 €, ktoré môžu investovať do rozvoja a podpory separovaného zberu odpadov.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách si odniesli mestá a obce:

  • Najlepšie mesto / obec v separovaní papiera – obec Kopčany
  • Najlepšie mesto / obec v separovaní plastu – obec Zlatá Baňa
  • Najlepšie mesto / obec v separovaní skla – obec Košariská
  • Najlepšie mesto / obec v separovaní nápojových kartónov – obec Alekšince
  • Mesto / obec s najlepšie separujúcimi obyvateľmi  – mesto Sečovce
  • Mesto / obec s najlepšie vybudovanou infraštruktúrou separovaného zberu – mesto Stará Turá
  • Mesto / obec s najvyššou efektivitou separovaného zberu – mesto Prievidza
  • Mesto / obec s mimoriadnym počinom v oblasti odpadového hospodárstva – obec Šárovce


  • Hlavná cena – Najlepšie separujúce mesto / obec na Slovensku v roku 2010 putovala do Dubnice nad Váhom.

Partnermi konferencie boli Únia potravinárov Slovenska, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenské združenie pre značkové výrobky a mediálnym partnerom spravodajský internetový portál o odpadoch www.odpady-portal.sk.