Canon aj po rokoch potvrdil, že patrí medzi ekologicky najzodpovednejších
Po troch rokoch od získania certifikátu Zodpovedná spoločnosť prešla Spoločnosť CANON SLOVAKIA opätovným environmentálnym auditom. Výsledok auditu dopadol lepšie, než pred rokmi a Canon opäť potvrdil certifikát rozšírenej úrovne.

Keď sa pred troma rokmi spoločnosť Canon zapojila do projektu Zodpovedná spoločnosť, získala certifikát rozšírenej úrovne. Subjektom, ktoré vyhovejú kritériám environmentálneho auditu, ho udeľuje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK. Už v tom čase sa Canon zaradil medzi najúspešnejšie spoločnosti z hľadiska environmentálnej zodpovednosti. Pre udržanie si pozície environmentálneho lídra musel preukázať, že dodržuje pravidlá Zodpovednej spoločnosti a riadi sa odporúčaniami, ktoré dostal pri prvej certifikácii.

Zamestnanci Canonu dlhodobo triedia odpad aj v práci. Postupne pridávajú nové zložky, na ktoré odpad delia. Najnovšie pridali zber elektroodpadov. Popri druhom environmentálnom audite sa zúčastnili aj školenia o správnom triedení odpadov, ktoré im ENVI - PAK ponúkol v rámci programu. Po úspešnom absolvovaní školenia bol zástupcom spoločnosti odovzdaný certifikát na obdobie nasledujúcich troch rokov. Spolu s ním aj edukačné materiály pre všetkých zúčastnených a nádoby na triedený odpad. Dúfajme, že takýchto zodpovedných organizácií bude len pribúdať.

Školenie - správne triedenie odpadu

Školenie - správne triedenie odpaduŠkolenie - správne triedenie odpadu